Mimeo

Blog der Doktorandinnen und
Doktoranden am Dubnow-Institut

מקובנה לירושלים ובחזרה

מילים אחדות על הקשר בין ביוגרפיה למחקר

by

אחת הסוגיות המעניינות בדיונים היסטוריוגרפיים במדעי הרוח היא המוטיבציה האישית המניע את המחקר המדעי. מדוע חוקר או חוקרת מתעניינים בנושא מסוים? האם המניעים האישיים הסובייקטיביים, יהיו אשר יהיו, תורמים להבנה שלמה יותר של נושא המחקר? או שמא השלכת העולם הפנימי על נושא המחקר דווקא פוגעת באובייקטיביות המדעית? מכיוון שהדיון בשאלות האלה אינו מאפשר הפרדה בין האישי לבין המדעי, בין אובייקט המחקר לבין הסובייקט שלו ובין ההיסטוריה האישית והמשפחתית לבין ההיסטוריה הכללית, בחרתי להתחיל אותו בהצגת הזווית הפרטית, בתקווה שראייה מסיבות אישיות, כפי שלימד אותנו רילקה במכתבים על סזאן, מיטיבה לראות יותר מראייה ללא משוא פנים.

Wedding Certificate (in Hebrew and Yiddish) of Raphael Finkelstein and Jochebed Anolik, 4 September 1923. Source: Author’s Private Collection.
Wedding Certificate (in Hebrew and Yiddish) of Raphael Finkelstein and Jochebed Anolik, 4 September 1923. Source: Author’s Private Collection.

בחזרה לקובנה. התעודה המצורפת לרשימה היא תעודת הנישואין מ-4.9.1923 של סבא רבא שלי, רפאל פינקלשטיין, ושל סבתא רבתא שלי, יוכבד אנוליק, וחתום עליה מזכיר ועד קהילת קובנה. התעודה, שהופקה אחרי חופה וקידושין שסידר הרב זלמן מרגוליס, מסגירה סוד משפחתי קטן. סבתי מינה נולדה ב-14.2.1924, כלומר כשישה חודשים אחרי חתונת הוריה. הדבר מוביל למסקנה המתבקשת שאמה יוכבד הייתה, עפּעס, בהיריון במעמד החופה. הפוריטניות נוסח ישיבת סלובודקה בקובנה מיסודה של תנועה המוסר כנראה לא הכתה שורש בקרב פשוטי העם כמו סבא רבא וסבתא רבתא שלי. כך או אחרת, כשגדלה, סבתי נשלחה דווקא לגימנסיה הדתית-הציונית «יבנה» בקובנה, שפעלה בחסות תנועת המזרחי, ספק במטרה להקנות לה מידות טובות, ספק כדי לכפר על „מעידת“ הוריה. ההחלטה הייתה מצוינת. בלימודיה ב«יבנה» התגלו אצל סבתי אהבה גדולה לספרות יפה ולשפה העברית. משפחתה ניצלה באורח נס בקיץ הנורא של 1941. עם תום המלחמה, לאחר ששבה מפינוי לאזור אוראל, הקימה סבתי בית בווילנה עם סבי, גיבור מלחמה מעוטר ויידישיסט מושבע. כעבור שנים היא עודדה אותי להצטרף לחוג ללימודי העברית שהתקיים בבית הכנסת הכוראלי בווילנה – בית הכנסת האחרון ששרד בעיר, אשר נחנך בשנת 1903 בנוכחותו של שמעון דובנוב.

בחזרה לירושלים. כמו כל הסטודנטים להיסטוריה בעולם, גם הסטודנטים להיסטוריה באוניברסיטה העברית נדרשים לפתח מודעות לטמפורליות של הגישות ההיסטוריוגרפיות ולמוטיבציות האידיאולוגיות הגלויות והסמויות של ההיסטוריונים שמקפידים קלה כחמורה על ארגון החומר הארכיוני. המודעות הזאת עשויה לסייע לסטודנטים לצמצם ככל האפשר את הממד הסובייקטיבי והפרגמנטרי במחקר ההיסטורי כדי להעפיל אל ידיעה כללית ואובייקטיבית יותר של המציאות. לעומת זאת, הסטודנטים בחוגים לספרות ולאמנויות באוניברסיטה לא זו בלבד שמקבלים עידוד להתמקד דווקא במבעים הסובייקטיביים שעצם העיסוק בהם עלול לערער את האפשרות להגיע לידיעה הכללית של המציאות, אלא אף להעצים את הסובייקטיביות המגדרית, המעמדית והאתנית שלהם באמצעות נושאי המחקר.

 בחזרה לקובנה. בשל קוצר היריעה לא אוכל לפרט כאן על יתרונותיה וחסרונותיה של כל אחת מהפרדיגמות. אבל בעקבות שיתוף הפעולה האקדמי המתמשך עם פרופ‘ יפעת וייס כן אוכל לטעון שהגברת המודעות ל-DNA המשפחתי המרחבי הפרטי, לרבות הקונפיגורציה האידיאולוגית והפוליטית שלו, עשויה לסייע הן להבנה של השלמה המציאות ההיסטורית הן להעצמת הסובייקטיביות. ככלות הכל, הכרת העצמי מקנה לאדם יכולת אמפתית להבין את האחר, גם אם מדובר באחר בן תקופה אחרת בעל DNA מרחבי דומה. נהיר גם שמידת ההכרה של האחר באשר הוא רק מעצימה את הסובייקטיביות והופכת את האדם למה שהוא.

Rafi Tsirkin-Sadan serves as senior lecturer at the Department of Literature, Arts and Language at The Open University of Israel. His research interests include Russian Literature and Hebrew Literature. The first meeting with Yfaat Weiss, which took place in 2009 in her office at the Einstein building on the Mount Scopus, led to ongoing cooperation, first and foremost the GIF project »In Their Surroundings: Localizing Modern Jewish Literatures in Eastern Europe« | tsrafi(at)gmail.com

If you want to be informed regularly about the posts on Mimeo, subscribe to our rss-feed or send an informal message to phds(at)dubnow.de.